دانلود دفترچه تخصصی رشته کامپیوتر کنکور کاردانی به کارشناسی ناپیوسته 1387 دانشگاه علمی و كاربردی

 

http://www.4shared.com/file/80908797/2a4dd888/EK-1387aminpersianblogir.html