اطلاعات ضروری برای انتخاب رشته ی دانشگاه آزاد اسلامی (پاییز 88)

 

تمامی رشته های ریاضی فیزیک را می توانید در فایل زیر ببینید

لینک دانلود فایل